Πέμπτη

Κάτι.

Κατόπιν παλλαiκής απαιτήσεως αποφάσισα να γράψω κάτι

Κάτι,

Κάτι Κάτι.
Κάτι Κάτι Κ'άτι Κάτι (Κάτι Κάτι Κάτι). Κάτι Κάτι Κάτυ. Κάτι Κάτι Κάτι? Κάτι Κάτι Κ'άτι $$$$ Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι??? Κάτι Κάτι Κ' άτι Κάτι. Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι. Κάτι.
Κάτι Κάτι Κάτι!! Κάτι Κάτι 10:16 !! Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι. Κάτι!! Κάτι
  1. Κάτι
  2. Κάτι
  3. Κάτι
Κάτι=Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι! Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι!!!!!!!!!!!!!
Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι Κάτι. Κάτι. Κάτι.
Κ' άτι Κάτι Κάτι... Κάτι Κάτι (Κάτι Κάτι Κάτι). Κάτη Κάτι Κάτη Κάτι -Κάτι- Κάτη Κάτι Κάτι Κάτι!
Κάτη Κάτι Κάτι Κάτι. Κάτι......

6 σχόλια:

Παπίτσα είπε...

Κάτι να καίει.

(Παίζε)

γλεπόκι είπε...

κάτι ψήνεται

Παπίτσα είπε...

Κάτι παίζει.

γλεπόκι είπε...

Κάτι ετοιμάζει η Τουρκία (Πολιτικό Κάτι)

Παπίτσα είπε...

Κάτι τρέχει με τη Μαίρη (κινηματογραφικό και αθλητικό συνάμα).

γλεπόκι είπε...

Αυτό το κάτι που θέλω (Μουσικό Κάτι)