Σάββατο

σου σφυρίζω..

Υδραυλικοί, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, μπετατζήδες, μαστόροι πάσης φύσεως κ.λπ. Έχετε παρατηρήσει ότι όποτε δουλεύουν σφυρίζουν ή μουρμουρίζουν κάποια μελωδία? Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες από τη Glepoki International Corporations Studies and Stuff Inc. A.E. απέδειξαν ότι όλοι, μα όλοι, μουρμουρίζουν τον ίδιο, ακατάληπτο σκοπό. Πρόκειτα για μια μελωδία άγνωστη προς τους απλούς θνητούς. Ένας μυστήριος σκοπός που δεν αντιστοιχεί σε κανένα τραγούδι των τελευταίων 1.000 ετών. Προφανώς το μαθαίνουν σε ειδικά μουσικά σεμινάρια πριν ξεκινήσουν δουλειά. 


Τέρης Xρυσός, αυτά ήταν τραγούδια..