Δευτέρα

Σκαίφτομαι άρα υπάρχο


Ωχ, ωχ, καλύτερα να προσέκσω τι θα ευχηθώ τότε. Χμμ έφχομε λιπών να ίσε πάντα καλλά με ηγύα.Ούφ φτινά τοιν γκλήτοσα.