Σάββατο

Δεν υπάρχει

Τι γίνεται όταν 2 μεγάλοι κολοσσοί ενώνουν τις δυνάμεις τους?

 
 +
 
 =